Operación Quilo

Campaña que se desenvolve no Nadal e que consiste en recoller todo tipo de alimentos de primeira necesidade e non perecedoiros a curto prazo. Ao mesmo tempo, coñecemento dunha entidade social de A Coruña que desenvolva a súa acción en axudar aos/ás excluídos/excluídas da nosa cidade.

 

Obxectivos: 

  • Educar á xente moza no valor de compartir.
  • Concienciar aos/ás nenos/as, mozos/as sobre os problemas de desigualdade e inxustiza que está a padecer a maioría da xente do noso planeta.
  • Comprometer á mocidade na solidariedade cos/as excluídos/as da nosa cidade.

 

Actividades:

  • Consisten en realizar a publicidade da campaña, parolando con..., recoller alimentos, desenvolver un grande xogo de sensibilización, visita a unha entidade social da cidade, e reparto de alimentos a distintas entidades locais.

 

Participantes:

  • Son 500 as rapazas e rapaces que colaboran na doazón de alimentos. En organización e coma axentes da campaña traballan ao redor de 20 mozas e mozos de entre 15 e 17 anos. No grande xogo de sensibilización participan 150 nenas/os, rapazas/es.

 

Lugar e datas:

  • Nos locais da asociación Centro Xuvenil Abeiro durante todo o mes de Decembro.

Contacto

Centro Xuvenil Abeiro
Rúa Don Bosco, 1
15002 A Coruña
Tlf:  693 84 60 23
cxabeiro@cxabeiro.org

Entidades colaboradoras