Termos e condicións

ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABEIRO trata a información que lle facilita coa finalidade de xestionar a alta das persoas que participan nas actividades organizadas pola asociación.

A base legal para o tratamento dos seus datos é a de poder atender a súa solicitude de inscrición.

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña de alta como usuario/a ou durante os anos necesarios para cumplir coas obrigas legais.

Os datos poderán ser cedidos á Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, á Inspectoría Salesiana “Santiago El Mayor” e a entidades aseguradoras.

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa portabilidade, limitación ou supresión cando os datos xa no sexan necesarios mediante escrito dirixido ao seguinte enderezo:

Centro Xuvenil Abeiro
Rúa Don Bosco, 1
15002 - A Coruña

Asemade, e especialmente se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose a estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.


No caso de producirse algunha modificación dos seus datos, deberá comunicalo por escrito co fin de manter os seus datos actualizados.

 

Contacto

Centro Xuvenil Abeiro
Rúa Don Bosco, 1
15002 A Coruña
Tlf:  693 84 60 23
cxabeiro@cxabeiro.org

Entidades colaboradoras