ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABEIRO trata a información que lle facilita coa finalidade de xestionar a alta das persoas que participan nas actividades organizadas pola asociación.

A base legal para o tratamento dos seus datos é a de poder atender a súa solicitude de inscrición.

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña de alta como usuario/a ou durante os anos necesarios para cumplir coas obrigas legais.

Os datos poderán ser cedidos á Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, á Inspectoría Salesiana “Santiago El Mayor” e a entidades aseguradoras.

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa portabilidade, limitación ou supresión cando os datos xa no sexan necesarios mediante escrito dirixido ao seguinte enderezo:

Centro Xuvenil Abeiro
Rúa Don Bosco, 1
15002 – A Coruña