Novas da Federación

Desde a Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia vense de crear dúas novas canles para manterse ao día das súas novas.

A través delas poderás recibir o Fedenova, boletín bimensual coas novas dos distintos centros xuvenís que compoñemos a federación, e moitas outras novas da fede…